קליקט דא און
זייט עס אליינס
מסדר אנליין
אדער, רופט
אריין צום קרן
נקי כפיים אויף
732.569.9740

אדער, פילט אויס דעם פארם און מ’וועט זיך מיט אייך פארבינדן

די גדולי
הפוסקים
האבן שוין
געטראכט
פון אייך!

קרן “נקי כפיים” פונקציאנירט
ע”פ הוראת גדולי הרבנים
והפוסקים בדיני ממונות ועל
צבאם הגאון האדיר רבי משה
שטרנבוך שליט”א ראב”ד העדה
החרדית ירושלים תובב”א

אודות ההצעה לזכות לבעל חובו ולתת לצדקה וגמ”ח, שהסכימו לזה גדולי הוראה, הנני מוסיף טעם, שזכות למחויב ממון לחברו שאינו תחת ידו ממון שאינו שלו, ותרם לגבוה למצוה, ובוודאי הב”ח מסכים ויאמר שלא יפסיד בביאת אליהו וידע למי חייב ויחזירו לו, והתקנה לא צריך חיזוק שכבר הסכימו לזה גדולי ישראל, וראוי לעורר על זה!

כקש”ת הגאון רבי משה שטרנבוך שליט”א ראב”ד העדה החרדית ירושלים תובב”א,

עצה עמוקה ונפלאה להציל נפשותינו מאבק גזל ושאר חששות ממון שקצרה ידינו לתקנם ואמרו חז"ל עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה אמת חבירו...

הגאון רבי יהודה סילמאן שליט”א הגאון רבי יצחק זילבערשטיין שליט”א הגאון רבי נפתלי נויסבוים שליט”א הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט”א הגאון רבי שמואל אליעזר שטערן שליט”א הגאון רבי שריאל ראזנבערג שליט”א

קרן נקי כפיים העלפט מדקדקים באצאלן א חוב וואס מ’איז שולדיג
געבליבן פאר אן אומבאקאנטער, לפי הוראת גדולי הפוסקים;
די עצה העלפט נישט אויב מ’ווייסט פאר וועמען מ’קומט דעם חוב.

 • הפקדה

  די השבה ווערט דיפאזיטעט אינעם קרן נקי כפיים וואס נעמט אחריות דערויף עד שיבוא אליהו

 • השבה

  די דיינים זענען מקנה די געלט ערב יום הקודש פארן עכטן בעל הממון בשטרות ובדרכי הקנינים

 • זיכוי

  די קרן איז עס מפקיד אין גמ"ח'ים און די זכויות ווערן נזקף צום בעל הממון מדין זכין לאדם שלא בפניו

 • ערבות

  די קרן נעמט ערבות דערויף עד שיבוא אליהו אדער ביז ווען מ'וועט אפגעפינען דעם בעל הבית

 • כפרה

  דער משיב החוב דערגרייכט א כפרה און די חוב איז הלכה'דיג פולקאם אפגעצאלט